Pusť se s námi do práce a pojď za pár let do finančního důchodu!

Profesionální kariéra

Rychlá a přímá cesta k finanční svobodě a nezávislosti.
Změna obchodního a kariérního plánu, včetně výše odměn je ze strany společnosti MESLANDIE a.s. plně vyhrazena.

                                    Kariéra a kariérní odměny:                                                                      Manažerem společnosti MEISLANDIE a.s. se může stát AO (Akcionář Obchodník), který doporučil do své obchodní sítě minimálně pět AO. Nelze v tomto případě balíčky akcií dokoupit. AO má minimální zápůjčku. Dále musí AO absolvovat úspěšně firemní školení pro reprezentanty a získat certifikát opravňující Manažera k vedení obchodní činnosti pro společnost MEISLANDIE a.s. Manažer vedením obchodní činnosti rozšiřuje svou vlastní obchodní síť AO. Může však současně tvořit síť manažerů, která funguje paralelně se sítí AO a je dalším finančním přínosem pro daného Manažera. Za tvorbu obchodní sítě AO i tvorbu sítě Manažerů náleží reprezentantovi odměna dle níže uvedené tabulky. 

                                  Odměny a bonusy pro Manažery:                                                             Odměny a bonusy pro obchodní zástupce - Manažery, náleží Manažerovi za provedenou prezentaci, odbornou asistenci a poradenství při obchodních jednáních a při uzavírání obchodních smluv ve prospěch MEISLANDIE a.s., kdy výsledkem jednání je nákup obchodního balíčku akcií novým zájemcem a to výhradně nákup nikoli převod realizovaný prostřednictvím obchodního webu MEISLANDIE a.s..


                                      Obchodní odměna Za smlouvy:                                                                         Je odměna AO - Manažera, za provedenou prezentaci a součinnost při uzavírání obchodu, jehož výsledkem je realizovaný a dokončený nákup obchodního balíčku akcií novým zájemcem a to výhradně nákup nikoli převod realizovaný prostřednictvím obchodního webu MEISLANDIE a.s.. Nárok na výplatu odměny pro AO - Manažera, vzniká až po uhrazení akciového balíčku zájemcem na účet MESLANDIE a.s. Odměna je připisována na Cash účet. Výše odměny se řídí tabulkou viz. níže a závisí na dosaženém kariérním stupni. V případě dosažení vyššího kariérního stupně má Manažer nárok na mezirozdíl.

                                                 Renta bonus:                                                                                                   Je odměna AO - Manažera, za provedenou prezentaci a součinnost při uzavírání obchodu, jehož výsledkem je realizovaný a dokončený nákup obchodního balíčku akcií novým zájemcem a to výhradně nákup nikoli převod realizovaný prostřednictvím obchodního webu MEISLANDIE a.s.. Nárok na výplatu odměny pro AO - Manažera, vzniká až po uhrazení akciového balíčku zájemcem na účet MESLANDIE a.s. Odměna je připisována do Renta bonusového účtu.                    

                       Bonus Kancelář / Leasing - Manažer:                                                                    Je odměna AO - Manažera, za provedenou prezentaci a součinnost při uzavírání obchodu, jehož výsledkem je realizovaný a dokončený nákup obchodního balíčku akcií novým zájemcem a to výhradně nákup (nikoli převod) realizovaný prostřednictvím obchodního webu MEISLANDIE a.s. (dále jen smlouva). Nárok na připsání odměny pro AO - Manažera, vzniká až po uhrazení akciového balíčku zájemcem na účet MEISLANDIE a.s. Nárok na odměnu vzniká pouze v případě, že za kalendářní měsíc Manažer dosáhl produkce minimálně 5-ti smluv. Výše odměny je stanovena na 500 Kč / smlouva. Odměna je připisována na Cash účet. Nárok na čerpání odměny má AO pouze v případě, že mu nevznikly a netrvají žádné pohledávky vůči společnosti MEISLANDIE a.s. 

                                                          Manažer Autobonus:                                                                                                                 Je odměna AO za prodej, nikoli převod, obchodního balíčku akcií prostřednictvím obchodního webu MEISLANDIE a.s., který se uskutečnil v obchodní síti směrem od něj dolů do deváté generace (viz tabulka Autobonus). Nárok na odměnu vzniká pouze v případě, že AO doporučil společnosti minimálně pět AO nebo si tyto balíčky sám zakoupil a následně zařadil na volné pozice v obchodní síti. V případě převodu akciového balíčku od jiného akcionáře je pozice v obchodní síti považována za zaplněnou, nevzniká však nárok na žádný typ odměny. Minimální výše čerpání prostředků je stanovena na 150 000 Kč. Maximální výše vyplacených prostředků činí 1 000 000 Kč. Bonus lze čerpat pouze jednorázově. Po prvním čerpání bonus bez nároku na další prostředky zaniká. Nárok na čerpání odměny má AO pouze v případě, že mu nevznikly a netrvají žádné pohledávky vůči společnosti MEISLANDIE a.s. a to včetně chybějících doplatků za pořízení obchodního balíčku akcií.