Staň se akcionářem a využívej celoživotní dědičnou rentu.

Proč se stát akcionářem  

          S naší společností si díky unikátnímu marketingovému konceptu a investování do nemovitostí můžete splnit všechny Vaše finanční plány a sny, protože za velmi krátkou dobu si s námi můžete stabilně a pravidelně vydělávat nadstandartní výdělky. Do pěti let můžete dosáhnout v naší kariéře těch nejvyšších příček, které Vám zajišťují jen z marketingové činnosti statisícové příjmy a vše co u nás vybudujete po Vás zdědí Vaše děti! Proto si myslíme, že v dnešní nestabilní době je potřeba klást daleko větší důraz na loajalitu ke společnosti, která Vás může za krátkou dobu zajistit na celý život, než chodit celý život do tradičního zaměstnání. K tomuto poznání ale musí dojít každý sám, protože pouze toto poznání, touha po finanční svobodě a odkaz, že po Vás něco zůstane Vašim blízkým Vás dovede k vytouženému cíli.
       
       Pomůžeme Vám s vyřešením nejzákladnějších lidských potřeb:

1. Pravidelný měsíční příjem a vybudování celoživotní dědičné renty
2. Automobil do osobního vlastnictví
3. Dům/byt do osobního vlastnictví
4. Kariéra obchodního reprezentanta, která Vás a Vaši rodinu finančně zajistí

           


Strategie 

          U naší společnosti si můžete vybrat ze tří strategií jak docílit finanční spokojenosti dle představ každého jednoho akcionáře. Každá strategie s sebou nese jak krátkodobé tak dlouhodobé výsledky, které Vám vždy přináší především finanční profit.

                  

          1. Strategie Akcionář OBCHODNÍK - této strategie využívá akcionář, který nemá finanční prostředky k investici. Při této strategii si každý může vydělat dle svých představ a cílů, na základě marketingového plánu a kariéry naší společnosti. S příchodem nového nového klienta se danému akcionáři otevírá Bonusový účet, který danému akcionáři může přinést bonus ve formě Celoživotní dědičné renty, osobního automobilu do vlastnictví akcionáře, bydlení do osobního vlastnictví a samozřejmě kariéry, zajišťující nadstandartní příjmy a zvyšování celoživotní dědičné renty. Pro podrobnější informace se ptejte akcionáře, který Vám o nás řekl.

         

          2. Strategie Akcionář INVESTOR - tato strategie od akcionáře nevyžaduje žádnou aktivní činnost. Akcionář INVESTOR pouze zainvestuje finanční částku, která akcionáři INVESTOROVI, přináší každý měsíc zisk. 

          Nejnižší částka k investování je 5000,-Kč a řídí se Tabulkou zhodnocení, viz níže. 
          Od investice 200.000,-Kč dostává akcionář INVESTOR zástavu nemovitosti v plné výši. Tímto krokem se stává Investice akcionáře nejbezpečnější investicí na trhu, protože je krytá 100%. 
          Délka investic je od 1. roku až do 5 let. 
          Výše úroků z investic začíná na 5% a může dosáhnout až 10% ročně.


Příklad: Investice 1.000.000,-Kč na 5let. Úroková sazba 10% ročně.  Akcionář INVESTOR, každý měsíc obdrží na účet 8.333,-Kč připsaného úroku z investice a samozřejmostí při investici částky nad 200.000,-Kč včetně má zástavu nemovitosti, aby jeho investice byla krytá. Po dobu 5-ti let tak akcionář vydělá částku 499.980,- to je téměř 50%. Po skončení doby investice je akcionáři vyplacená celá investovaná částka, v našem příkladu 1.000.000,-Kč nebo Akcionář INVESTOR může tuto částku nechat dále pracovat a každý měsíc si tak užívat pravidelné výplaty úroků z investice.


         3. Kombinovaná strategie - tato strategie přináší užitek danému akcionáři jak z Investic, tak i z aktivní činnosti z marketingu. 


Každá strategie, vás dřív či později dovede k vašemu cíli.