Investuj a každý měsíc čerpej zisk !!!

                    Pro investory

                             Jak investovat

               Investovat u naší společnosti, mohou pouze naší akcionáři. Investice probíhá formou zápůjčky s pevnou úrokovou sazbou a délkou investice. Při investici nad 200.000,-Kč včetně, dostává každý akcionář na investovanou částku, zástavu nemovitosti ve výši 100%, tento způsob investování je nejbezpečnější na trhu, protože investor při zástavě nemovitosti nic neriskuje a jen si užívá měsíčních výnosů. Po uplynutí zápůjčky, dostává Akcionář Investor celou zapůjčenou částku na zpět nebo může dobu investice prodloužit, dle své vlastní volby.                                  Strategie

U naší společnosti si můžete vybrat ze tří strategií jak docílit finanční spokojenosti dle představ každého jednoho akcionáře. Každá strategie s sebou nese jak krátkodobé tak dlouhodobé výsledky, které Vám vždy přináší především finanční profit.

1. Strategie Akcionář OBCHODNÍK - této strategie využívá akcionář, který nemá finanční prostředky k investici. Při této strategii si každý může vydělat dle svých představ a cílů, na základě marketingového plánu a kariéry naší společnosti. S příchodem nového nového klienta se danému akcionáři otevírá Bonusový účet, který danému akcionáři může přinést bonus ve formě Celoživotní dědičné renty, osobního automobilu do vlastnictví akcionáře, bydlení do osobního vlastnictví a samozřejmě kariéry, zajišťující nadstandartní příjmy a zvyšování celoživotní dědičné renty. Pro podrobnější informace se ptejte akcionáře, který Vám o nás řekl.

2. Strategie Akcionář INVESTOR - tato strategie od akcionáře nevyžaduje žádnou aktivní činnost. Akcionář INVESTOR pouze zainvestuje finanční částku, která akcionáři INVESTOROVI, přináší každý měsíc zisk.

Nejnižší částka k investování je 5000,-Kč a řídí se Tabulkou zhodnocení, viz níže.
Od investice 200.000,-Kč dostává akcionář INVESTOR zástavu nemovitosti v plné výši. Tímto krokem se stává Investice akcionáře nejbezpečnější investicí na trhu, protože je krytá 100%.
Délka investic je od 1. roku až do 5 let.
Výše úroků z investic začíná na 5% a může dosáhnout až 10% ročně.


Příklad: Investice 1.000.000,-Kč na 5let. Úroková sazba 10% ročně. Akcionář INVESTOR, každý měsíc obdrží na účet 8.333,-Kč připsaného úroku z investice a samozřejmostí při investici částky nad 200.000,-Kč včetně má zástavu nemovitosti, aby jeho investice byla krytá. Po dobu 5-ti let tak akcionář vydělá částku 499.980,- to je téměř 50%. Po skončení doby investice je akcionáři vyplacená celá investovaná částka, v našem příkladu 1.000.000,-Kč nebo Akcionář INVESTOR může tuto částku nechat dále pracovat a každý měsíc si tak užívat pravidelné výplaty úroků z investice.

3. Kombinovaná strategie - tato strategie přináší užitek danému akcionáři jak z Investic, tak i z aktivní činnosti z marketingu. 

investice@meislandie.eu