Nejoblíbenější forma investice

Nemovitostní program

Tato konzervativní investiční strategie patří mezi nejbezpečnější na trhu. "Akcionář - investor" zapůjčí své volné prostředky společnosti na sjednanou dobu za pevné úroky. Vše je smluvně podloženo a navíc "akcionář - investor" získá od částky 1.000 000 Kč zástavu na nemovitosti v plné výši, tedy 100% investované částky. Délku investic je možné ujednat od 3 do 6 let.
Výše úroků začíná na 8 % a může dosáhnout až 12 % ročně (viz. tabulka níže).

Po uplynutí zápůjčky, dostává "akcionář - investor" celou zapůjčenou částku zpět nebo může dobu investice prodloužit, dle své vlastní volby.

Příklad: Investice 1 000 000 Kč na 5let. Úroková sazba 12% ročně. "Akcionář - investor" každý měsíc obdrží na účet 10 000 Kč připsaného úroku z investice a samozřejmostí je 100% zástava na nemovitosti. Po dobu 5 let tak akcionář získá částku 600 000 Kč, to je 60% z investice. Po skončení doby investice je akcionáři vyplacená celá investovaná částka 1 000 000 Kč zpět nebo "akcionář - investor" může tuto částku nechat dále pracovat a každý měsíc si tak užívat pravidelné výplaty úroků z investice.