I ty můžeš dosáhnout renty dle své představy !!!

Nabízíme fixní příjem

Každý akcionář Obchodník, který si chce změnit finanční budoucnost a vybudovat tak stabilní příjem jak pro sebe tak i pro svou blízkou rodinu, může začít za podpory naší společnosti. Projdete základním školením a můžete mít fixní příjem na dobu, kdy se teprve budete zaučovat a rozkoukávat. Po zapracování máte dle kariérního růstu nárok na služební automobil a příspěvky na provoz kanceláře. Vše co budete dělat dostanete zaplaceno ihned a do budoucna znovu formou renty. Pokud Vás tato nabídka zaujala, zeptejte se akcionáře, který se Vám o nás zmínil, jak toho dosáhnout. Výdělky a bonusy

Naší manažeři

Naši manažeři jsou cílevědomí lidé kteří vědí, že nejpozději do pěti let mohou dosáhnout finanční nezávislosti a jít tak do finančního důchodu. Jsme si plně vědomy, že v dnešní době je loajalita tou nejdůležitější vlastností každého dobrého obchodníka, proto každý náš obchodník při své práci buduje i rentu, která je dědičná a proto pracují s vědomím, že pro své děti tady zanechají trvalou finanční hodnotu.Vložte svůj text...

Odchodní plán

Veškeré finanční odměny, úroky, bonusy, benefity a dividenda (dále jen odměny) vyplácené a poskytnuté akcionářům nejsou zdaněné. Za řádné zdanění všech odměn dle zákona odpovídá akcionář-příjemce odměny. V případě opakované činnosti je akcionář povinen zajistit si na vlastní náklady případná oprávnění dle zákonů ČR nebo země kde vykonává opakovanou činnost.. Využitím obchodního plánu a přijetím odměny s tímto akcionář vysloveně souhlasí a zavazuje se postupovat v souladu s právními předpisy ČR.


Akcionář obchodník, obchodní síť...

Akcionář obchodník (dále jen AO) je fyzická nebo právnická osoba, která je majitelem minimálně jedné akcie MEISLANDIE a.s. v nominální hodnotě 1,- Kč, vedena v seznamu akcionářů společnosti MEISLANDIE a.s.. AO má právo nikoliv však povinnost doporučit společnosti MEISLANDIE a.s. zájemce o akcie společnosti. V případě že si zájemce koupí obchodní balíček akcií, a to přímo prostřednictvím společnosti MEISLANDIE a.s., má AO nárok na zprostředkovatelskou odměnu.

Každý akcionář má právo (nikoli však povinnost) stát se na základě Rámcové smlouvy Zapůjčitelem a má právo (nikoliv však povinnost) poskytnout společnosti MEISLANDIE a.s. peněžní prostředky formou zápůjčky. Společnost MEISLANDIE a.s. si však vyhrazuje právo zápůjčku nepřijmout a to bez udání důvodů.

AO má nárok na odměnu (viz .přehled níže) také v případě, že jim doporučený akcionář (dříve zájemce) koná zde deklarované obchodní a investiční aktivity ve prospěch společnosti MEISLANDIE a.s..

Akcionář obchodník má nárok na odměny (viz. přehled níže) z obchodní sítě, která vznikla jeho aktivitou. Odměny z obchodní sítě MEISLANDIE a.s. se počítají AO do deváté generace směrem od něj dolů. Každá generace má přesný počet akcionářů (viz. tabulka). Po naplnění počtu akcionářů v generaci, se další akcionář v pořadí zařadí v obchodní síti na první volné místo v následující generaci, směrem od shora dolů a zleva doprava, při dodržení přímé linie AO - doporučitelů.

AO má nárok na základě úspěšné absolvované školení a vydaného certifikátu využití profesionální kariéry a pravidelně vykonávat činnost obchodního zástupce společnosti - REPREZENTANTA.

Reprezentant má nárok na odměny plynoucí z jeho obchodní činnosti (viz. přehled níže)


Odměny připisované na Cash účet:

Cash účet je vnitřní účet vedený u MEISLANDIE a.s. na číslo akcie n.h. 1,- Kč a jméno akcionáře (majitele akcie), kam jsou připisovány úroky z vlastích investic a hotovostní odměny z obchodní činnosti pro společnost MEISLANDIE a.s.. Cash účet není úročený. Minimální částka pro přenos činní 300 Kč.

Úroky z vlastích investicí: Úroky z vlastních investic, jsou AO připisovány pravidelně každý měsíc na Cash účet. Za každý den každý den úroku je připsána 1/365 denně. Úroky nejsou dále úročeny.

Zprostředkovatelská odměna: za prodej obchodního balíčku akcií. Zprostředkovatelská odměna je odměna akcionáře obchodníka (dále jen AO) za doporučení zájemce o akcie MEISLANDIE a.s., který si zakoupí obchodní balíček akcií. Odměna náleží AO pouze v případě, že provede prodej, nikoli však převod, prostřednictvím obchodního webu MEISLANDIE a.s.. Zakoupením akciového balíčku zájemce na účet MEISLANDIE a.s.. Výplata zprostředkovatelé odměny je vyplácena vždy k 20. dni následujícího měsíce, v případě, že akcionář má na Cash účtu alespoň 300,-Kč a více.

Výše zprostředkovatelské odměny za doporučení zájemce, který se tímto krokem stává sám akcionářem Meislandie a.s. je 5000,-Kč. Tato odměna je rozdělena na dvě části, kdy první část ve výši 3000,-Kč je vyplácena k 20 dni následujícího měsíce. Druhá část odměny je vyplacena s doporučením pátého zájemce, který se sám stává nákupem akciového balíčku akcionářem.

Investiční odměna přímá: odměna AO za přímé zprostředkování zápůjčky (investice). Odměna se připisuje na Cash účet a její výše se řídí níže uvedenou tabulkou.

Investiční odměna přímá - dělená: odměna za přímé zprostředkování zápůjčky (investice) ve spolupráci s Reprezentantem. Odměna se dělí dle tabulky níže mezi AO a Reprezentanta. Odměna se připisuje na Cash účet.

Odměny připisované na bonusové účty:

Bonusové účty jsou vnitřní účty vedené u MEISLANDIE a.s. na číslo akcie v nominální hodnotě 1,-Kč a jméno akcionáře (majitele akcie), kam jsou připisovány odměny ve formě bonusů. Přípis bonusů na bonusové účty a jejich čerpání se řídí níže uvedenými pravidly a tabulkami. Bonusové účty nejsou úročené.

1. Generační bonus ( Cash účet) : 

je odměna AO za prodej, nikoli převod, obchodního balíčku akcií prostřednictvím obchodního webu MEISLANDIE a.s., který se uskutečnil v obchodní sítí směrem od něj síti do deváté generace (viz tabulka Generační odměna I). Nárok na odměnu vzniká pouze v případě, že AO doporučil společnosti minimálně jednoho AO nebo si tyto balíčku sám zakoupil a následně zařadil na volné pozice v obchodní síti. V případě o převodu akciového balíčku od jiného akcionáře je pozice v obchodní síti považována za zaplněnou, nevzniká však nárok na žádný typ odměny. Nárok na čerpání odměny má AO pouze v případě, že mu nevznikly a netrvají žádné pohledávky vůči společnosti MEISLANDIE a.s. a to včetně chybějících doplatků za pořízení obchodního balíčku akcií. 

2. Renta bonus:

Renta bonus   je bonusový účet vedený u MEISLANDIE a.s. na číslo akcie v nominální hodnotě 1,- Kč a jméno akcionáře (majitele akcie), kam jsou připisovány odměny plynoucí z obchodní činnosti pro společnost MEISLANDIE a.s. (nemovitostní bonusy, super bonusy a speciální bonusy - dále jen bonusy). Veškeré připsané bonusy slouží k nákupu nemovitostí dle uvážení MEISLANDIE a.s.. Majitelem takto nabytých nemovitostí je společnost MEISLANDIE a.s.. Bonusy připsané do nemovitostního koše jsou pevně zakotvené v pořízených nemovitostech MEISLANDIE a.s. a nelze za žádných okolností požadovat jejich vyplacení. Od částky 5000 Kč je tento účet úročen 5 % ročně. Úrok je měsíčně připisován na Cash účet.

Nemovitostní bonus: je odměna AO za prodej, nikoli převod, obchodního balíčku akcií prostřednictvím obchodního webu MEISLANDIE a.s., který se uskutečnil v obchodní síti směrem od něj dolů do deváté generace (viz tabulka Nemovitostní bonus). Nárok na odměnu vzniká pouze v případě, že AO doporučil společnosti minimálně dva AO nebo si obch. balíček akcií sám zakoupil a následně zařadil na volnou pozici v obchodní síti. V případě převodu akciového balíčku od jiného akcionáře je pozice v obchodní síti považována za zaplněnou, nevzniká však nárok na žádný typ odměny. Nárok na čerpání odměny má AO pouze v případě, že mu nevznikly a netrvají žádné pohledávky vůči společnosti MEISLANDIE a.s. a to včetně chybějících doplatků za pořízení obchodního balíčku akcií.


Investiční bonus: odměna AO za přímé zprostředkování zápůjčky (investice). Odměna se připisuje na účet Nemovitostní koš a její výše se řídí níže uvedenou tabulkou.

Investiční bonus - dělený: odměna AO za přímé zprostředkování zápůjčky (investice) ve spolupráci s Reprezentantem. Odměna se dělí dle tabulky níže mezi AO a Reprezentanta. Odměna se připisuje na účet Nemovitostní koš a její výše se řídí níže uvedenou tabulkou

Síťový bonus: odměna AO za realizovanou zápůjčku v obchodní síti AO směrem od něj dolů do deváté generace (viz tabulka Síťový bonus). Odměna se připisuje na účet Nemovitostní koš a její výše se řídí níže uvedenou tabulkou. Nárok na odměnu vzniká pouze v případě, že AO doporučil společnosti minimálně jednoho AO nebo si obch. balíček akcií sám zakoupil a následně zařadil na volnou pozici v obchodní síti.

3. Bonusový účet automobil:

je bonusový účet vedený u MEISLANDIE a.s. na číslo akcie v nominální hodnotě 1,- Kč a jméno akcionáře (majitele akcie), kam jsou připisovány odměny plynoucí z obchodní činnosti pro společnost MEISLANDIE a.s..

Veškeré připsané bonusy slouží výhradně k nákupu nového nebo zánovního (max. stáří do tří let) automobilu. Bonusy z Účtu automobil lze čerpat pouze k zakoupení společností schválených značek a typů automobilů. Minimální částka k čerpání financí je 150 000 Kč. Účet auto lze vyčerpat pouze jednorázově. Výběrem prostředků účet zaniká. Použitím prostředků z Účtu automobil vzniká AO povinnost po dobu minimálně tří let umístit na vozidle viditelně logo společnosti MEISLANDIE a.s., a to včetně reklamního polepu se sloganem, dle dohody se společností. Dále povinnost podílet se na reklamním materiálu pro společnost, přímo související s nabytím vozu. 

4. Bonusový účet bydlení: 

účet Byt/dům je bonusový účet vedený u MEISLANDIE a.s. na číslo akcie v nominální hodnotě 1,- Kč a jméno akcionáře (majitele akcie), kam jsou připisovány odměny plynoucí z obchodní činnosti pro společnost MEISLANDIE a.s. Veškeré připsané bonusy slouží výhradně k nákupu bytu nebo domu za účelem bydlení. Minimální částka k čerpání financí je 500 000 Kč. Účet Byt/dům lze vyčerpat pouze jednorázově. Výběrem prostředků účet zaniká. Použitím prostředků z Účtu Byt/dům vzniká AO povinnost podílet se na reklamním materiálu pro společnost, přímo související s nabytím domu či bytu. Bonusový učet na bydlení je odměna AO za prodej, nikoli převod, obchodního balíčku akcií prostřednictvím obchodního webu MEISLANDIE a.s., který se uskutečnil v obchodní síti směrem od něj dolů do deváté generace (viz tabulka Bonus bydlení). V případě převodu akciového balíčku od jiného akcionáře je pozice v obchodní síti považována za zaplněnou, nevzniká však nárok na žádný typ odměny. Minimální výše čerpání prostředků je stanovena na 500 000 Kč. Maximální výše vyplacených prostředků činí 2 200 000 Kč. Bonus lze čerpat pouze jednorázově. Po prvním čerpání bonus bez nároku na další prostředky zaniká. Nárok na čerpání odměny má AO pouze v případě, že mu nevznikly a netrvají žádné pohledávky vůči společnosti MEISLANDIE a.s.